FANDOMסווג מספרים לפי סימן עריכה

כתוב תכנית המקבלת מספר נקודה צפה, ומדפיסה -1 אם הוא שלילי, 0 אם הוא 0, ו1 אם הוא חיובי.סווג מספרים לפי זוגיות עריכה

כתוב תוכנית המקבלת מספר שלם, ומדפיסה 0 אם הוא זוגי ו1 אחרת.סווג מספרים לפי חלוקה ב3 עריכה

כתוב תוכנית המקבלת מספר שלם, ובודקת האם הוא מתחלק ב3:

  • האם הוא מתחלק ב3 בלי שארית
  • האם הוספת 1 אליו היתה גורמת לו להתחלק בלי שארית
  • האם חיסור 1 ממנו היתה גורמת לו להתחלק בלי שארית

על התוכנית להדפיס הודעה מתאימה בהתאם למקרה.