FANDOMפונקציה "המחזירה" מספר ערכיםעריכה

כתוב פונקציה sum_and_difference, המקבלת שני מצביעים לשלמים. לאחר הקריאה לפונקציה, יצביע המשתנה הראשון על סכום השלמים, והשני על הפרשם. לדוגמה:

int a = 7, b = 3;
 
sum_and_product(&a, &b);

לאחר הקריאה, יכיל a את הערך 10, וb את הערך 4.